Sunday, July 10, 2011

把信任丢掉了

今天听到一些事,真不知是喜是悲
虽然是意料之中的事
但是.....信任似乎再次被动摇
当你一再被玩弄,信任还会建立在友情之上吗?
尽管你掩饰的再怎么好
你一手建立的信任,在我这已成了一堆粪土
好自为之吧,朋友
= (
                                                                
*放心,这和感情没关系~ 
但是看来我也得好好自我检讨一下......>.<"

No comments:

Post a Comment